Medlemsskap
 

Värna om vår hembygd och gå med i Hem-bygdsföreningen!

Som medlem får du vår årsskrift Kopparbygden en gång om året. Mot uppvisande av giltigt medlemskort har du fri entré till våra muséer. Via mail får du fortlöpande information om intressanta utflykter och föredrag m.m.
Årskostnaden för medlemskap i Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening uppgår för vuxen till 150 kr och för familj 200 kr.
Inbetalning sker till bankgiro nr: 583-9717. Märk inbetalningen med "Ny medlem och Ert namn". Maila sedan alla Era uppgifter - namn, adress, tel, email till nkbh1924@telia.com

Om du vill hjälpa till med något i föreningen så är du välkommen att höra av dig och låt oss veta vad du vill och kan göra, vad du är intresserad av. Vi tar gärna emot hjälp med enklare snickerier, hjälp vid muséerna när det är turistsäsong med guidning eller sitta i kassan m.m.

För medlemskap och frågor kontakta:
Ordförande Clifford Hallberg 070 / 263 91 80 eller någon annan i styrelsen.