Styrelsen 2019-2020

Ordförande: 
Clifford Hallberg 0580 / 104 10, 070 / 263 91 80, clifford.hallberg@telia.com
Clifford jobbar med specialintresset foton från bl.a. glasplåtar. Sköter om arkivet och bild-visningarna tillsammans med Edolf. 

Sekreterare: 
Lennart Angelroth 070 / 353 50 46, lennart.angelroth@gmail.com 
Postmottagare. Lennart arbetar med våra byggnader, vår byggnadsverksamhet och kontakten med myndigheter i dessa frågor samt är kontaktperson med våra hyresgäster. 

Förste vice ordförande: 
Elof Eriksson 0580 / 320 79 
Elof svarar för föreningens markfrågor och hjälper till med muséerna. 

Redaktör:
Håkan Mossberg 0580 / 712 34, 070 / 640 66 66, hmoss@telia.com
Håkan svarar för vår populära utflykt och föredragsverksamhet samt är redaktör för "Kopparbygden" och "Gamla bilder från Ljusnarsberg". 

Arbetar med Kaveltorpsmuseet:  
Joachim Helbig 073-0268889. 
Joachim arbetar med gruvprojektet Kaveltorp och byggar upp en modell av Kaveltorpsområdet. 

Arbetar med arkivet, data och museerna m.m.: 
Edolf Andersson 0580 / 125 55, 070 / 175 59 34, edolf.andersson@telia.com
Edolf är och är med och utvecklar arkivet och museerna. Sköter bildvisningarna tillsammans med Clifford. 

Ungdomsinspiratör: 
Bygderådsrepresentant: 
Hans Larsson 070 / 677 87 79, granhult110@hotmail.com
Ungdomsansvarig och arbetar med barn och ungdomar för att väcka deras intresse för hem-bygden. Vår representant i Bygderådet. 

Dräktmuséet och övriga museer:
Monika Käller 070 / 670 99 34, monkavi@telia.com
Monika arbetar tillsammans med Margareta och Edolf med museerna. Har hand om bussgrupper. 

Muséer, utställningar:
Vakant

Suppleanter:
Torbjörn Olsson 073-9641715, olsson.pahlson@telia.com

Anders Zetterlund 070-3119382, zetterlund.anders@telia.com