Hembygdsföreningen ordnar varje år ett antal
utflykter och föredrag, ofta under ledning av Håkan Mossberg.

En tur runt Klockarbacken med stenbrott, dynamit-källare, gruvhål, häll-ristning, torplämningar m.m. 2014-08-31

Rundvandring bland hyttor och dammar längs med ån och kanalen i Bångbro / Bånghammar.


Utflykt till Fäbotallen och Ljusnarsäng.

Båttur till Prästön och Maja's tall.